WITH-MINOR-CHANGES-IN-NATIONAL-TEAM-RSS-ABPS-2017-CONCLUDESWith minor changes in National team; RSS 3-day National meet ABPS-2017 concludes at Coimbatore.

Few Changes in Responsibilities.

1. Sri J Nandakumar will be Akhil Bhartiya Samyojak of Prajna Pravah, an RSS Umbrella organisations with prominent Think-Tanks. He was earlier serving as Akhil Bhartiya Sah Prachar Pramukh.
2. Sri Parag Abhyankar will be new Seva Pramukh of RSS.
3. Sri Rajkumar Mathale will be Sah Seva Pramukh of RSS.
4. Sri Suhas Rao Hiremath will be Akhil Bharatiya Karyakarini Sadasya. He was earlier serving as Akhil Bhartiya Seva Pramukh.
5. Sri Ajith Mahapatra will be Sah-Samyojak of GouSeva Vibhag of RSS. Earlier he was Akhil Bharatiya Sah Seva Pramukh.
6. Sri Venugopal Naydu will be new Pranth Karyavah of Andhra Pradesh.
7. Sri Mrutyunjaya (from Karnataka) will be new Sah Pranth Pracharak of Manipur Rashtriya Swayamsevak Sangh : RSS Vishwa Samvad Kendra Kerala